Bugaci Őrsvezetőképzés 2023

Kedves csapatparancsnok!

A Magyar Cserkészszövetség VIII. Cserkészkerülete őrsvezetői vezetőképzést hirdet a 2022/23-as cserkészévben. A Hárleveles Őrsvezetőképzés előreláthatólag több kerület kiképzőinek bevonásával kerül lebonyolításra az alábbiak szerint:

Az őrsvezetőképzés paraméterei:

A képzés őrsvezetői képesítést ad, tehát sikeres teljesítés esetén a résztvevő jelölt kellő ismeretek kap a kortárs közösségvezetés kérdéskörében ahhoz, hogy egy őrsöt, (kisközösséget) kellő szakmaisággal legyen képes irányítani.

Az ideális őrsvezető, akinek képzésére törekszünk: Számunkra azt a fiatal cserkészt jelenti, aki képes a rábízott őrsöt közösséggé formálni, tagjait jó példával és a cserkészmódszerrel a jellemes életre nevelni, mindezt összhangban végezve a feljebbvalói által meghatározott nevelési koncepcióval. Az őrsvezető – koránál fogva – nem feltétlenül kiforrott és jellemes egyén kell, hogy legyen, viszont az elvárható, hogy a rátermett felnőtt ember jellemzőinek csíráit magában hordja azzal a vággyal együtt, hogy folyamatos önnevelés és önképzés által példaértékűen tudja teljesíteni kötelességeit Isten, Haza és Embertársai felé egyaránt. Ez azt is feltételezi, hogy rendelkezik valamilyen istenképpel, és fontos számára a hitbeli fejlődés. Cserkésztudása a képesítéssel együtt elvárható, hogy a II. próba szintjén legyen, de ennél fontosabb, hogy az alapvető vezetői fogásokkal és jártasságokkal (munkatervírás, őrsgyűlés vezetése, módszertani gondolkodás, alapvető lélektani ismeretek, közösségformálás, felelősségtudat, empátia, válságkezelés, kommunikációs készségek, következetesség, (ön)fegyelmezési technikák, pontosság stb.) tisztában legyen; azokat önállóan és jó szinten alkalmazni tudja csapatában. Ilyen őrsvezetői ideált igyekeznek a kiképzők az őrsvezetőjelöltek elé állítani és minden szavukkal, cselekedetükkel azon vannak, hogy az erre az eszményre nyitott cserkészeket segítsék a vezetővé válásban…

A képzés teljes egészét a Bugaci Őrsvezetőképzés szervezi.

Bátorítalak titeket, hogy biztassátok a csapatotok rátermett, fiatal cserkészeit a jelentkezésre. A képzés felkészült akár a több altáboros megoldásra is.

Jelentkezési feltételek:

 • 2023. június 30-ig megszerzett 8. évfolyami iskolai végzettség;
 • 2005. augusztus 13. és 2009. augusztus 3. közötti születési dátum;
 • 3,5-ös átlagnál jobb tanulmányi eredmény;
 • 2 év cserkészmúlt (ez alól az alakuló cserkészközösségek felmentést kérhetnek a képzésvezetőtől);
 • Legalább két nyári táborban való eredményes részvétel;
 • Az I. cserkészpróba anyagának készségszintű ismerete;
 • Felekezetnek és életkornak megfelelő vallásos életvitel;
 • Előnyt jelent: a VIII. Cserkészkerület csapataiban végzett cserkészmunka.

A jelentkezés menete:

A jelentkezéshez az alábbi űrlapot kell kitölteni, valamint a jelölt résztvevőknek 2023. január 8-ig kell regisztrálni az EVOK-ban (evok.cserkesz.hu), és feljelentkezni a BŐK 2022/23-as évfolyam kurzusára. Az előfeladatokat pedig 2023. február 5-ig kell feltölteni ide.

A képzés pontos menete a következő:

 • 2022. dec. 4.                      Képzés meghirdetése
 • 2023. jan. 8.                       Jelölt jelentkezések határideje az EVOK-ban, törzsek kialakítása, információs levél kiküldése a jelölteknek az EVOK rendszeren keresztül,
 • 2023. febr. 5.                     Előfeladatok leadásának határideje
 • 2023. márc. 9-12.              Hivatásfelkészítő tábor
 • 2023. ápr. 14-16.               Táborkapu hétvége
 • 2023. máj. 19-21.              Tanfolyami hétvége
 • 2023. jún. 30.                     Tábori előfeladatok leadásának határideje
 • 2023. júl. 30. – aug. 2.       Előtábor
 • 2023. aug. 3-13.                 Módszertani tábor
 • 2023. aug. 10-13.              BŐK nyuszitábor
 • 2023. szept. 10.                 Tábor utáni jellemzések kiküldése a csapatparancsnok számára
 • 2023. okt. 27-29.               Képesítő hétvége

A 3 előhétvége és a 11 napos módszertani tábor díja idén 60.000 Ft, melyet az előhétvégék során, több részletben kell majd befizetni.

A megnövekedett képzési díjról: A BŐK képzése mindig igyekezett a jelöltekre háruló képzési díjait lehetőleg minél alacsonyabban tartani, amiben eddig is nagy segítséget jelentettek a kerületi támogatások. Idén sajnos a megnövekedett árak és infláció miatt nem tudnánk a támogatással együtt sem a megszokott, viszonylag alacsonyan tartott, eddigi képzési díj mellett kigazdálkodni a képzés költségeit, ezért vagyunk kénytelenek emelni a képzési díjon.

Amennyiben tehát ha lehetséges, készüljetek támogatási lehetőség biztosításával a csapatotok részéről érkező jelöltek számára, illetve ha szükséges érdeklődjetek a kerület elnökségénél a további jelölt-támogatási lehetőségekről.

A képzéssel kapcsolatos további információkért keress bizalommal a boller.daniel@cserkesz.hu e-mail címen vagy a +36-30/689-9333-as telefonszámon!

Jó munkát!

Kecskemét, 2022. december 4.

                                                                                                                                   Boller Dániel

Képzésvezető